Jak przygotować się do postępowania rozwodowego?

Osoby, które zawierają związek małżeński, chcą wytrwać w relacji przez całe życie. Czasami jednak zdarza się tak, że problemy, które napotykają na swojej drodze, nie pozwalają im na to. Decyzja o rozwodzie jest niezwykle trudna i należy ją dobrze przemyśleć. Jeżeli jednak współmałżonkowie nie widzą szans na naprawę swojej relacji, taki krok jest odpowiedni. Aby łatwiej przejść przez ten trudny okres, warto przygotować się do postępowania rozwodowego. Jak to zrobić?

Jakie dokumenty przydadzą się podczas rozprawy rozwodowej?

Mimo tego, że decyzja o rozwodzie jest niezwykle trudna i wiąże się z wieloma przykrymi emocjami, warto się do niej przygotować. Wiele osób decyduje się na wsparcie adwokata, który pomoże przejść przez ten wyjątkowy czas. Jedną z ważniejszych kwestii, o których należy pamiętać, jest przygotowanie dokumentów, które są niezbędne podczas rozwodu. Mowa tutaj między innymi o:

  • dokumentach z urzędu stanu cywilnego, które poświadczają zawarcie związku małżeńskiego,
  • aktach urodzenia dzieci,
  • dokumentach poświadczających wysokość dochodów (PIT za ostatni rok).

Oprócz tego małżonkowie powinni przygotować się również na pytania, które może zadać sąd. Kwestie, które z pewnością będą poruszane to przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego czy uczucia wobec małżonka. Jeżeli osoby, które decydują się na rozwód, mają dzieci, sąd również o nie zapyta. Poruszona zostanie też kwestia gospodarstwa domowego – między innymi tego, czy jest prowadzone wspólnie, czy osobno.

Jak przygotować się do rozwodu z orzekaniem o winie?

Klienci naszej kancelarii adwokackiej stosunkowo rzadko decydują się na rozwód z orzekaniem o winie, jednak czasami zdarzają się sytuacje, w których takie rozwiązanie jest wskazane. W przypadku takiej decyzji oprócz wcześniej wymienionych dokumentów konieczne będzie również przygotowanie dowodów, które świadczą o zdradzie lub innej winie współmałżonka. Mogą to być na przykład SMS-y, e-maile, zdjęcia czy dokumenty. Jeżeli sąd zgodzi się na rozwód z orzekaniem o winie, to pokrzywdzony współmałżonek może żądać alimentów.

Jak przygotować się do postępowania rozwodowego?