Czy adwokat może reprezentować klienta przed sądem?

Rozwody czy sprawy spadkowe to tylko niektóre kwestie, które należy załatwić przed sądem. Często jednak okazuje się, że osobom, które biorą w nich udział ciężko poradzić sobie samodzielnie. Właśnie dlatego korzystają z możliwości reprezentowania ich przez adwokata. W dzisiejszym wpisie wskażemy sytuacje, w których adwokat może reprezentować swojego klienta przed sądem.

Kto i kiedy może skorzystać z pomocy adwokata?

Konieczność uczestnictwa w sprawach sądowych bywa szczególnie stresująca dla osób, które mają do czynienia z taką sytuacją po raz pierwszy. Jednak sprawy karne, spadkowe czy rozwody to sytuacje, w których jest to nieuniknione. Warto wiedzieć, kto może skorzystać z pomocy adwokata. Otóż prawo do obrony gwarantuje Konstytucja. Ze wsparcia adwokata można skorzystać w przypadku procesów administracyjnych, cywilnych i karnych.

W jakich przypadkach adwokat nie może reprezentować klienta przed sądem?

Mimo tego, że adwokat może reprezentować klienta przed sądem, należy pamiętać o tym, że istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Mowa tutaj o sytuacjach, które zostały opisane w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Pierwszym przypadkiem jest ten, w którym interesy adwokata są sprzeczne z interesami osoby, którą ma reprezentować. Reprezentowanie klienta przez adwokata przed sądem nie jest również możliwe, jeżeli adwokat pozostaje w konflikcie z osobą, przeciwko której będzie występował albo jeżeli klient z jakichś przyczyn nie ma do niego zaufania.

W Kodeksie Etyki Adwokackiej znajdziemy również zapis o tym, że adwokat nie może reprezentować swojego klienta przed sądem, jeżeli okaże się, że strona przeciwna jest bliską mu osobą, na przykład jest członkiem jego rodziny. Warto jednak podkreślić, że w takich przypadkach klient może wybrać innego adwokata albo otrzymać innego pełnomocnika z urzędu – w zależności od sytuacji.

Czy adwokat może reprezentować klienta przed sądem?