Prawo rodzinne – Nowy Dwór Gdański

Prawo rodzinne to zbiór przepisów prawnych dotyczących zarówno kwestii majątkowych, jak i niemajątkowych. Są one ujęte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Wszystkie te regulacje wchodzą w skład szeroko pojętego prawa cywilnego. Prawo to obejmuje wszystkich członków rodziny i ich stosunków między sobą oraz między osobami trzecimi. Jest jednym z najbardziej dopracowanych rodzajów prawa w Polsce – łączy ze sobą kilka rodzajów prawa, w tym prawo karne.

Jakie sprawy obejmuje prawo rodzinne?

Zakres spraw, którymi zajmuje się prawo rodzinne, są m.in. kwestie związane ze stosunkami między małżonkami – rozwody, separacje czy podział majątku i sporządzanie intercyzy. Dotyczy także dzieci, a konkretnie praw do opieki nad nimi, ustalanie władzy rodzicielskiej i alimentów, a także adopcji. Do adwokata rodzinnego można udać się także w sprawach związanych ze sporządzaniem testamentów.

Zasady prawa rodzinnego

Istnieje kilka głównych zasad prawa rodzinnego:

  • zasada dobra dziecka,
  • zasada dobra rodziny,
  • zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo,
  • zasada równouprawnienia dzieci pozamałżeńskich z dziećmi urodzonymi w czasie trwania małżeństwa ich rodziców,
  • zasada monogamii, zasada trwałości związku małżeńskiego,
  • zasada równego traktowania świeckiej i wyznaniowej formy zawierania małżeństw,
  • zasada równości małżonków.