Prawo karne – Nowy Dwór Gdański

Świadczymy usługi związane z prawem karnym. Prowadzone przez naszą kancelarię sprawy karne to kompleksowa pomoc prawna dla osób fizycznych i prawnych. Z naszej pomocy prawnej mogą skorzystać zarówno osoby, które są podejrzane i oskarżone, jak i osoby pokrzywdzone w konkretnej sprawie. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną na terenie województwa pomorskiego. Podejmujemy się nawet bardzo skomplikowanych i trudnych spraw, ponieważ zależy nam przede wszystkim na rzetelnym podejściu do potrzeb poszczególnych osób.

Prowadzimy sprawy o:

 • nieumyślne spowodowanie śmierci,
 • zabójstwo,
 • udział w bójce,
 • zniesławienie czy zniewagę,
 • nękanie,
 • udział w grupie zorganizowanej,
 • oszustwo kredytowe,
 • wykroczenie skarbowe,
 • odroczenie wykonania kary.

Sprawa karna – czy adwokat jest potrzebny?

Wiele lat doświadczenia pokazuje nam, że sprawy karne często ciągną się przez wiele miesięcy, a nawet lat. Nieznajomość prawa często powoduje, że oskarżeni czy poszkodowani nie są w stanie właściwie zareagować, np. na wyrok. Na przygotowanie ewentualnej apelacji jest jedynie 14 dni. Właśnie dlatego tak ważne jest to, żeby w sprawach związanych z prawem zawsze korzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który będzie czuwał nad przebiegiem konkretnej sprawy.

Podział prawa karnego

Prawo karne dzieli się według kryterium przedmiotu regulacji na:

 • prawo karne wykonawcze – jest to zespół przepisów prawnych normujących wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych,
 • prawo karne materialne – jest to zespół przepisów prawnych normujących czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz środki prawne stosowane wobec ich sprawców,
 • prawo karne procesowe – jest to zespół przepisów prawnych normujących postępowanie w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne.