Kategoria Blog

Jak napisać odpowiedź na pozew?

Jak napisać odpowiedź na pozew?

Zgodnie z art. 1188. Kodeksu postępowania cywilnego w terminie uzgodnionym przez strony lub, jeżeli strony nie postanowiły inaczej, w terminie wyznaczonym przez sąd polubowny powód powinien wnieść pozew, a pozwany może złożyć odpowiedź na pozew. Należy przy tym pamiętać o tym, że zarówno do pozwu, jak i do odpowiedzi na pozew każda ze stron może

Adwokat a radca prawny – dlaczego nie należy mylić tych pojęć?

Adwokat a radca prawny – dlaczego nie należy mylić tych pojęć?

Określeń adwokat i radca prawny nie wolno używać zamiennie – jeżeli ktoś pełni funkcję radcy prawnego, nie jest adwokatem. Przedstawicieli obu zawodów można zaś nazywać prawnikami. Podobnie tak do radcy prawnego, jak i adwokata grzecznościowo można stosować zwrot „Pan/Pani Mecenas”. Jakie są więc podobieństwa i różnice? Zapraszamy do lektury.

Kiedy warto skorzystać z konsultacji prawnej?

Kiedy warto skorzystać z konsultacji prawnej?

Korzystanie z pomocy prawnika często było kojarzone jedynie ze sprawami sądowymi. Coraz częściej jednak Polacy chętnie sięgają po pomoc kancelarii radców prawnych oraz adwokackich, by zasięgnąć porady prawnej, opinii czy pomocy przy prowadzeniu działalności. Okazuje się, że taka konsultacja prawna może okazać się bardzo przydatna w różnych dziedzinach

Rola adwokata w postępowaniu karnym

Rola adwokata w postępowaniu karnym

Adwokat w postępowaniu karnym pełni absolutnie kluczową rolę i może być albo obrońcą oskarżonego, albo też reprezentantem pokrzywdzonego. Jakie jednak dokładnie są jego zadania na etapie postępowania i dlaczego tak ważne jest, aby podejmował się ich właśnie prawnik, czyli ekspert w tej dziedzinie?

Czy adwokat może reprezentować klienta przed sądem?

Czy adwokat może reprezentować klienta przed sądem?

Rozwody czy sprawy spadkowe to tylko niektóre kwestie, które należy załatwić przed sądem. Często jednak okazuje się, że osobom, które biorą w nich udział ciężko poradzić sobie samodzielnie. Właśnie dlatego korzystają z możliwości reprezentowania ich przez adwokata. W dzisiejszym wpisie wskażemy sytuacje, w których adwokat może reprezentować swojego klienta przed sądem.