Jakie są najczęstsze przyczyny sporów spadkowych?

Śmierć bliskiej osoby jest niezwykle trudnym i bolesnym przeżyciem. Rodzina i przyjaciele zmarłego muszą zająć się organizacją uroczystości pogrzebowej. Po załatwieniu wszelkich formalności, które się z tym wiążą, przychodzi również czas na zajęcie się kwestiami dotyczącymi spadku. Czasami zdarza się tak, że zmarły spisał testament i bliscy powinni uszanować jego wolę. Sytuacja staje się bardziej problematyczna, jeżeli nie pozostawił takiego dokumentu. Wówczas często dochodzi do sporów spadkowych. Jakie są ich najczęstsze przyczyny i jak sobie z nimi poradzić?

Czym jest podważenie testamentu i kiedy można się na nie zdecydować?

Czasami zdarza się tak, że zmarła osoba spisze za życia testament w formie aktu notarialnego. Wydawać by się mogło, że w takim przypadku kwestie dotyczące dziedziczenia są oczywiste. Jednak nierzadko mamy do czynienia z sytuacjami, w których treść testamentu budzi rozczarowanie wśród rodziny czy innych osób, które były zainteresowane prawami do majątku zmarłego. Co ważne, aby podważyć testament, trzeba udowodnić, że jest nieważny.

Jest to możliwe między innymi w sytuacji, w której zmarła osoba była za życia szantażowana albo nie była świadoma treści dokumentu. Jest to możliwe również w sytuacji, w której spadkodawca był chory psychicznie albo miał zaburzenia świadomości. Wówczas sprawy spadkowe się komplikują, jednak podważenie testamentu jest możliwe.

Co to jest niegodność dziedziczenia?

Brak spisanego testamentu czy podważenie jego treści to nie jedyne sytuacje, w których bliscy zmarłego udają się do kancelarii adwokackiej. Kolejną przyczyną sporów spadkowych jest niegodność dziedziczenia. O osobie niegodnej dziedziczenia mówimy w kilku przypadkach:

  • jeżeli złamała prawo podczas sporządzania testamentu, na przykład zmusiła spadkodawcę do spisania woli albo podrobiła podpis,
  • jeżeli spadkobierca dopuścił się popełnienia ciężkiego przestępstwa względem spadkodawcy, na przykład powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu albo śmierć.

W takim przypadku możliwe jest udowodnienie niegodności. Wówczas spadkobierca zostanie pozbawiony praw do dziedziczenia, a w przypadku dopuszczenia się któregoś z wymienionych czynów również ukarany.

Jakie są najczęstsze przyczyny sporów spadkowych?