Podział majątku po rozwodzie. Poradnik

Podział majątku to wbrew pozorom jeden z kluczowych aspektów, o który należy zadbać w przypadku rozwodu. Na co w tym przypadku koniecznie trzeba zwrócić uwagę?

Jakie są sposoby dzielenia majątku?

Generalnie wyróżnia się dwa sposoby w tym zakresie, czyli umowny oraz sądowy. Ten pierwszy to najszybsza z form, wymagane jest jednak porozumienie, które niestety nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia. Drugi wariant to rozstrzygnięcie wskazane przez sąd.

Jaka jest wysokość udziału w majątku?

Zgodnie z prawem, każdy z małżonków ma równy udział we wspólnie gromadzonym majątku. Nie oznacza to jednak, że w zakresie tym nie może być odstępstw. Zdarza się bowiem, że małżonkowie wnoszą o ustalenie stopnia, w jakim przyczynili się do gromadzenia majątku wspólnego i ma to wynikać z nakładu pracy do jego powstania.

Sposoby wyjścia ze współwłasności

W przypadku podziału majątku wspólnego po rozwodzie można zrobić to za pomocą kilku metod. Pierwszą jest przydzielenie małżonkom rzeczy, których każdy staje się jedynym właścicielem. Przykładowo dom pozostaje w rękach żony, mieszkanie męża, zaś całość gotówki dzielona jest na pół. Inna forma to postanowienie. Oznacza ono, że dany składnik majątkowy otrzymywany jest na wyłączność, choć druga strona musi spłacić byłego współmałżonka. Jest też możliwość sprzedania majątku wspólnego i następnie podzielenia się pozyskanymi pieniędzmi. Aby mieć pewność, że majątek po rozwodzie zostanie podzielony sprawiedliwie, najlepiej skonsultować to z doświadczonym prawnikiem.

Podział majątku po rozwodzie może być trudny i czasochłonny, zwłaszcza jeśli nie została spisana intercyza. W takiej sytuacji pomoc adwokata jest wręcz niezbędna. Rozwody oraz sprawy w tym zakresie są wykonywane w ramach działalności naszej kancelarii, która mieści się w Nowym Dworze Gdańskim.

Podział majątku po rozwodzie. Poradnik